Technické údaje:
Technické údaje
EN ISO 1461

OCHRANA PROTI KOROZI

Jedním ze základních kritérií volby součástek kabelových tras je druh materiálu nebo ochranného povlaku. Volbu vhodného materiálu je třeba provést na základě informací o podmínkách prostředí, ve kterých budou trasy montovány. Klíčovým parametrem, který ovlivňuje zeslabení ochranné vrstvy, je třída korozivity daného prostředí. V normě PN-EN ISO 12944-2:2001 je uvedena klasifikace prostředí z hlediska ročního zeslabení ochranné vrstvy (viz tabulka vedle).
Vynásobíme-li hodnotu ročního zeslabení ochranné vrstvy pro dané prostředí předpokládanou dobou provozu, obdržíme minimální tloušťku zinkové ochranné vrstvy.
Našim Zákazníkům nabízíme tři druhy zinkové ochranné vrstvy, které se liší metodou nanášení a s ní související tloušťkou povlaku a vzhledem.

Galvanický povlak
Díly jsou podrobeny elektrolytické lázni. Během ní se na povrchu součástek usazují ionty zinku. Vzniká stříbřitý, jasné zářivý povlak o tloušťce asi 5 ?m. Metoda se používá především pro drobné díly, tak galvanizované (šrouby, matice, podložky, kotvy).

Žárové zinkování Sendzimirovou metodou (PN EN 10346) 
Pro použití v prostředí s velmi nízkou a nízkou kategorií korozivity (C1 a C2 podle PN-EN ISO 12944-2) doporučujeme výrobky vyrobené z pozinkovaného plechu Sendzimirovou metodou. Plech, ze kterého se vyrábí prvky kabelových tras, je pozinkován již ve válcovně. Vzniká stejnoměrná a silně přiléhající vrstva zinku o průměrné tloušťce 19 ?m. Další zpracování - to znamená dělení, perforace, ohýbání nezpůsobuje postupující korozi. Příklad použití: kanceláře, banky, knihovny, obchodní objekty, jiné veřejně prospěšné budovy

Žárové zinkování ponorem (PN EN ISO 1461)
Hotové díly vyrobené z černého plechu jsou pokryty ochranným povlakem po ponoření do tekutého zinku o teplotě cca 450 °C. Díly zinkované metodou ponoru se uplatňují v prostředí s vyšší kategorií korozivity - C3 a C4 (také ve venkovním prostředí). Minimální tloušťky povlaků nanášených během zinkování v závislosti na tloušťce plechu byly uvedeny v tabulce 2. Zinkování metodou ponoru umožňuje kontrolovat výslednou tloušťku ochranné vrstvy. Na individuální objednávku lze vyrobit výrobky se silnější vrstvou zinkového povlaku, tzn. s delší životností. Rafinérie, povrchové doly, chemické závody, elektrárny, kombinované elektrárny
Podle rychlosti průběhu chemických reakcí (v závislosti na druhu oceli, době ponoření, metodě chlazení) může mít povrch zinkovaného dílu barvu od zářivě lesklé po tmavě šedou. Barva však nevypovídá o tloušťce ani kvalitě povlaku. Ve vlhkém prostředí může navíc na pozinkovaném povrchu vznikat tzv. bílá koroze, která také nemá vliv na kvalitu antikorozní ochrany.

Ušlechtilá ocel (nerezová, kyselinovzdorná)
Jsou používány jen v silně agresivním prostředí. I přes jejich vysokou cenu jsou často díky své dlouhé životnosti výhodnou alternativou. Špatně mířená šetrnost může vést k častým opravám, a tedy k přestávkám v práci zařízení, což následně přináší finanční ztráty.

Práškově lakovaná ocel
Díly určené k práškovému lakování jsou pokrývány barvou nástřikovou metodou a pak jsou ohřívány v peci při teplotě 160-200 °C po dobu asi 20 minut, čímž vzniká hladký, nepopraskaný povlak. Takové povlaky se vyznačují vysokou odolností proti korozi. Povlékané oceli se používají zejména v místech, kde chceme zvýšit odolnost proti korozi nebo zlepšit estetiku interiéru.


PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ

Výrobky je nutné skladovat v suchých, větraných místnostech. Během skladování musíme výrobky chránit před náhlými změnami teploty a vlhkosti vzduchu. Výrobky určené k delšímu skladování je nutné ošetřit vrstvou konzervačního oleje. Skladujeme-li výrobky na místě vystaveném vlivům atmosférických podmínek, musíme použít kryt, který zajistí větrání a odvod vlhkosti. Smáčené výrobky je třeba okamžitě vysušit, oddělit kusy, které k sobě přiléhají, a uskladnit v suché a větrané místnosti do vyschnutí. Dojde-li k poškození výrobků v důsledku jejich zavlhnutí nebo k mechanickému poškození, NÁSLEDKEM BUDE ODMÍTNUTÍ PŘÍPADNÉ REKLAMACE.


BEZPEČNOST

Všechny kovové systémy žlábků musí mít stejný elektrický potenciál. Pro zajištění bezpečnosti se doporučuje uzemnit každou část systému vhodným vodičem. U žlábků natřených nebo pokrytých epoxidovou vrstvou je to možné pouze po předchozím odstranění ochranné vrstvy v daném místě a v místech spojů mezi různými délkami.

TK-REM
TK REM ul. Stolarska 2, 05-480 Karczew, Polsko
Telefon: +48 22 718 16 10
Telefon: +48 22 719 09 48
Fax: +48 22 718 16 16
E-mail: tkrem@tkrem.pl
POBOCKA KATOWICE ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polsko
Telefon: +48 32 349 58 87
Telefon: +48 (0) 601 932 001
E-mail: katowice@tkrem.pl
CZ Všechna práva vyhrazena © 2023
Vývoj webových stránek, web hosting - netwave.pl